Jan van Riebeeckstraat

Nieuwbouw van 10 2onder1kapwoningen, 23 rijtjeswoningen, 18 appartementen, een woon-welzijn-zorg steunpunt, een fysiotherapiepraktijk en een kinderdagverblijf te Culemborg.
Opdrachtgever: KleurrijkWonen

Aan de hand van het programma van eisen is een diepgaande analyse van de genius loci, het karakter en identiteit van de inbreidingslocatie, langs de Jan van Riebeeckstraat gemaakt. Bijzondere cultuurhistorische en landschaps-
bepalende structuren uitgangspunt geweest voor het stedenbouwkundig ontwerp.
In het ontwerp hebben o.a. het historische verkavelingpatroon, de wegenstructuur en zichtlijnen een basis gevormd.
In de opzet is de overgang van een landelijk milieu naar een stedelijk milieu o.a. aan de bebouwingstypologie te herkennen. Deze begint met 10 2onder1kapwoningen in een open opzet met doorzichten naar de molen aan de westelijke kant en gaat door met 23 rijtjeswoningen in 2 rijen. Het meest stedelijke gedeelte is het appartementengebouw aan de oostzijde van de wijk met 18 appartementen en op de begane grond voorzieningen voor het appartementengebouw, een woon-welzijn-zorg steunpunt, een fysiotherapiepraktijk en een kinderdagverblijf.

3D View 18 web.jpg SDOC2155.jpg model3d_R_b.jpg molen Johanna.jpg
Full service bureau voor bouwkunde