De Bloembedden

Masterplan en beeldkwaliteitplan voor de nieuwbouw van eengezinsrijtjes-, senioren- en vrijstaande woningen te Culemborg.
Opdrachtgever: KleurrijkWonen

Vanuit de analyse van de genius loci zijn drie ontwerpprincipes duidelijk geworden die belangrijk zijn om het stedenbouwkundig masterplan voor de locatie te ontwikkelen.
1. De verkaveling volgt de voormalige ontginningslijnen en plaatsing van de bestaande arbeiderswoningen haaks op de hoofdwegen. 
2. Het karakter is passend bij bestaande omgeving. Langs de hoofdwegen is voor representatieve kopgevels zoals bij de bestaande lintbebouwing en een ruime opzet gekozen. Het karakter van een dichte arbeidersbuurt is het uitgangspunt langs de ondergeschikte wegen. Langs de Oostersingel is ruimte om de zoom van vrijstaande woningen door te zetten. 
3. Het thema Bloembedden is naar voren gekomen omdat de rigide verkaveling in de Bloemenbuurt herinnert aan een tuin met bloembedden.

Dit thema zal ook aanleiding zijn om de wijk met zo veel mogelijk groen in te richten. Een voetpad verbindt de verschillende delen van de nieuwe buurt, die ingericht zal worden als Groene Ader. De enorme parkeerdruk op deze locatie wordt opgelost d.m.v. verstopte parkeer achteroms tussen de achtertuinen van de woningen.

foto realisatie 2.jpg foto realisatie.jpg plattegrond web.jpg 3D View  web.jpg foto realisatie 3.jpg
Full service bureau voor bouwkunde