2e Daalsedijk

Analyse en conceptstudie gebiedsontwikkeling
2e Daalsedijk te Utrecht
Opdrachtgever: NS Vastgoed B.V.

Op een meer dan honderd jaar oud spoorgerelateerde industrieterrein in het centrum van Utrecht dreigt leegstand. Vanwege nieuwe milieuregels of de slechte weginfrastructuur verhuizen bedrijven zoals de wisselwerkplaats, de wagenwerkplaats etc. naar andere locaties of houden op de bestaan. Met dit probleem heeft de NS Ockenburgh benaderd om een analyse en masterplan te maken om een ontwikkelingsperspectief voor deze locatie te vinden.
Met de nabijheid van meerdere sporen kent de locatie veel geluidsoverlast. Maar met de nabijheid van het centrum, de aangrenzende rustige arbeidersbuurt en het al deels ontstane informele milieu door het vestigen van studenten, kunstenaars en start-up bedrijven is ook een enorme potentie voor de langzame in ontwikkeling in stappen mogelijk.

In de analyse van de genius loci van de locatie is de waarde van de het gebied met zijn gebouwen ingeschat als behoudenswaard en identiteitsdragend. Plan is dan ook op lange termijn het gebied om deze identiteitsdragers heen te ontwikkelen met de intentie een unieke wijk in de stad Utrecht te worden.

cultuur.jpg concept aansluiting.jpg maquette.jpg concept bebouwing.jpg
Full service bureau voor bouwkunde