De Thuishaven

Meerjaren onderhoudsprognose, actualisatie en onderhoudsadvisering
Opdrachtgever: Stichting De Thuishaven

De jaren geleden opgestelde meerjarenonderhoudsprognose wordt regelmatig geactualiseerd. Daarnaast verzorgt Ockenburgh het advieswerk m.b.t. voorbereidingen, aanbestedingen en begeleiden van de nodige onderhoudswerkzaamheden.

google.jpg overzicht.jpg gevel2.jpg galerij.jpg binnen.jpg
Full service bureau voor bouwkunde