ARCHITECTUUR EN STEDENBOUW

Door jarenlange ervaring en met inzet van hoog gekwalificeerde medewerkers is het bureau in staat alle werkzaamheden, die traditioneel tot de taak van de architect behoren, uit te voeren: van ontwerp tot de oplevering.
Het kostenaspect en budgettering speelt in het gehele ontwerpproces een belangrijke rol.

Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd conform de DNR-standaardtaakbeschrijving.

Structuurontwerp - Programma van eisen - Voor- en definitief ontwerp - Technisch ontwerp- bestek - Prijs- en contractvorming - Uitvoeringsgereed ontwerp - Directievoering


VH-03a 02 analyse (1).jpg MC4.jpg 02 L ZO oever vanaf brug overkant transparante bomen.jpg 12 H NO oever blok C en D 150 dpi.jpg 13 L O oever blok B en C.jpg
Full service bureau voor bouwkunde