ARCHITECTUUR EN STEDENBOUW

Door jarenlange ervaring en met inzet van hoog gekwalificeerde medewerkers is het bureau in staat alle werkzaamheden, die traditioneel tot de taak van de architect behoren, uit te voeren: van ontwerp tot de oplevering.
Het kostenaspect en budgettering speelt in het gehele ontwerpproces een belangrijke rol.

Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd conform de DNR-standaardtaakbeschrijving.

Structuurontwerp - Programma van eisen - Voor- en definitief ontwerp - Technisch ontwerp- bestek - Prijs- en contractvorming - Uitvoeringsgereed ontwerp - Directievoering


VH-03a 14 functies sL (1).jpg 3D View 18 web.jpg 02 L ZO oever vanaf brug overkant transparante bomen.jpg VH-03a 09 concept 6 (1).jpg 01 H O over Karpervijver.jpg
Full service bureau voor bouwkunde