BOUWKUNDIGE ONDERSTEUNING

Vóór de aanvang van een project leggen wij de fasering, overlegstructuren, taken en verantwoordelijkheden van alle partijen vast. Een grondige selectie van adviseurs vormt de basis voor een team met de juiste kwaliteit en cultuur. 
Afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever kunnen wij de technische uitwerking, de aanbesteding en het contracteren verzorgen.

Factoren als tijd, kwaliteit, geld, organisatie en informatie spelen een belangrijke rol bij de realisatie van een project. Als gedelegeerde van de opdrachtgever bewaken we de kwalitatieve en financiële uitgangspunten, sturen we de informatiestroom aan en dragen we zorg voor een correcte overdracht aan de toekomstige beheerders.

Bouwprojectmanagement - Bouwprocescoördinatie - Plantoetsingen - Vergunningaanvragen - Bouw- en stichtingskostenbewaking - Bestekken en technische omschrijvingen - Begrotingen  - Bouwkundige opnames - Tekenwerk en digitalisatie - V&G plannen - EPN berekeningen - Aanbestedingen en prijstoetsingen - Directievoering en toezicht - Opleveringen - Nazorg

bouwwereld.jpg totaal.jpg de fuut.jpg Brede Hilledijk.jpg Verkadepaviljoen1.jpg
Full service bureau voor bouwkunde