ONDERHOUDSADVISERING

Om vastgoed economisch in stand te houden, stellen wij voor eigenaren, gebruikers, beleggers en ontwikkelaars, financiële en technische prognoses op.

Technisch beheer - Bouwkundige inspecties en rapportages - Aankoop- en opleverkeuringen - Onderhoudscontracten - Meerjarenonderhoudsprognoses (MOP) en begrotingen - Uitvoeringsadviezen en prijstoetsingen - Woningwaarderingen (Puntentellingen) - EPN/EPA adviezen (energielabels) - Bouwexploiten - Splitsingsvergunningen - Vergunningsaanvragen

OCKENBURGH is gespecialiseerd in het maken van Meerjarenonderhoudsprognoses voor o.a. VvE’s, bedrijven, scholen en woningbouwverenigingen. De aanlevering van de MOP geschiedt in O-Prognose, voor de periode van 10 (15) jaar, met inbegrip van conditiescores (overeenkomstig NEN 2767).

www.onderhoudsplan.info

offerte aanvragen

hal oranje.jpg achtergevel2.jpg loosdweg.jpg hal.jpg bergweg rdam.jpg
Full service bureau voor bouwkunde