Advies

Je bent hier:

Om vastgoed economisch in stand te houden, stellen wij voor eigenaren, gebruikers, beleggers en ontwikkelaars, financiële en technische prognoses op.

Wij zijn gespecialiseerd in het maken van Meerjarenonderhoudsprognoses voor o.a. VvE’s, bedrijven, scholen en woningbouwverenigingen. De aanlevering van de MOP geschiedt in O-Prognose, voor de periode van 10 (15) jaar, met inbegrip van conditiescores (overeenkomstig NEN 2767).

Wat wij doen

Structuurontwerp – Programma van eisen – Voor- en definitief ontwerp – Technisch ontwerp- bestek – Prijs- en contractvorming – Uitvoering gereed ontwerp – Bouwprojectmanagement – Bouwprocescoördinatie – Plantoetsingen – Vergunningaanvragen – Bouw- en stichtingskostenbewaking – Bestekken en technische omschrijvingen – Begrotingen  – Bouwkundige opnames – Tekenwerk en digitalisatie – V&G plannen – EPN berekeningen – Aanbestedingen en prijstoetsingen – Directievoering en toezicht – Opleveringen – Nazorg

Offerte aanvragen
LOGO OCKENBURGH-WIT Copy