Bouwkundige Ondersteuning

Je bent hier:

Door jarenlange ervaring en met inzet van hoog gekwalificeerde medewerkers zijn wij in staat alle werkzaamheden, die traditioneel tot de taak van de architect behoren, uit te voeren: van ontwerp tot aan de oplevering. Het kostenaspect en de budgettering speelt in het gehele ontwerpproces een belangrijke rol.

Vóór de aanvang van een project leggen wij de fasering, overlegstructuren, taken en verantwoordelijkheden van alle
partijen vast. Een grondige selectie van adviseurs vormt de basis voor een team met de juiste kwaliteit en cultuur.

Afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever kunnen wij onder meer de technische uitwerking, de aanbesteding en het
contracteren verzorgen.

Factoren als tijd, kwaliteit, geld, organisatie en informatie spelen een belangrijke rol bij de realisatie van een project.
Als gedelegeerde van de opdrachtgever bewaken we de kwalitatieve en financiële uitgangspunten, sturen we de informatiestroom aan en dragen we zorg voor een correcte overdracht aan de toekomstige beheerders.

Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd conform de DNR-standaardtaakbeschrijving.

Wat wij doen

Structuurontwerp – Programma van eisen – Voor- en definitief ontwerp – Technisch ontwerp- bestek – Prijs- en contractvorming – Uitvoering gereed ontwerp – Bouwprojectmanagement – Bouwprocescoördinatie – Plantoetsingen – Vergunningaanvragen – Bouw- en stichtingskostenbewaking – Bestekken en technische omschrijvingen – Begrotingen  – Bouwkundige opnames – Tekenwerk en digitalisatie – V&G plannen – EPN berekeningen – Aanbestedingen en prijstoetsingen – Directievoering en toezicht – Opleveringen – Nazorg

LOGO OCKENBURGH-WIT Copy