Verduurzaming

Je bent hier:

Sinds 2015 zijn woningen verplicht om een definitief label te hebben bij verhuur of verkoop van deze woning, dit heeft mensen inzicht gegeven in de duurzaamheid van hun woning en daarmee mensen aangezet tot verduurzaming.

Er zijn meerdere redenen waarom het verduurzamen aantrekkelijk is voor een eigenaar. Een belangrijke reden is het financiële aspect. Zo zijn er meerdere subsidies te verkrijgen voor de verduurzaming van een woning en nemen de gas- en elektriciteitskosten af bij een zuinigere woning. Ook stijgt de woningwaarde bij het verkrijgen van een beter energielabel en worden door diverse financiële instellingen gunstige leningen beschikbaar gesteld voor verduurzaming. Andere redenen voor verduurzaming zijn de stijging van het wooncomfort en de maatschappelijk verantwoordelijkheid; met men wil tegenwoordig graag een steentje bijdragen aan het milieu.

Het verduurzamings-proces dat de klant samen met het team van Ockenburgh doorloopt is opgedeeld in vier fases:

Fase 1: voorbereiding

Fase 2: beslissing

Fase 3: uitwerking

Fase 4: uitvoering

In de voorbereidingsfase wordt er overlegd met de klant over doelen en wensen, wordt het huidige label berekend en wordt de staat van de huidige isolatie bekeken. In de beslissingsfase wordt per mogelijke maatregel het effect berekend en wordt samen met de klant besloten welke maatregelen toegepast gaan worden. In de uitwerkingsfase worden de te nemen maatregelen uitgewerkt en wordt alles ingepland. In de uitvoeringsfase wordt een en ander uitgevoerd en vindt de berekening van het nieuwe, verbeterde label plaats.

Tijdens de keuze-fase wordt er gelijk gekeken naar de verschillende subsidies die beschikbaar zijn, maar ook naar de verhoudingen tussen de energie labels en de woningwaarde en ook het beleid met betrekking tot verduurzaming per bank kan worden besproken. Tevens wordt mbt alle te nemen maatregelen gekeken naar de meest gebruikte materialen, de opbrengsten en de kosten van maatregelen.

LOGO OCKENBURGH-WIT Copy